Home Contact

Voedingsadvies voor meer vitaliteit

De meerwaarde van een impedantiemeting

  • De impedantiemeting geeft precieze lichaamssamenstelling weer; laat zien welk deel van het lichaam gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen. Zo gaat toename of grote hoeveelheid vet in het lichaam vaak gepaard met toename aan water(vocht). Een teveel aan vocht  kan duiden op een risico voor de gezondheid (hart-en vaten, nieren etc).
  • In de impedantiemeting wordt naast de hoeveelheid spierweefsel ook de kwaliteit van de spiercellen gemeten. Dit zegt iets over de voedingstoestand en het uithoudingsvermogen van de spieren.
  • Impedantie geeft een juiste interpretatie weer, waardoor adviezen beter afgestemd kunnen worden. Bij alleen uitgaan van gewicht (en BMI, zie hieronder)   kan iemand te “zwaar” bevonden worden, terwijl hij of zij een goede lichaamssamenstelling heeft en een goede voedingstoestand heeft.

Body Mass Index


De impedantie meting wijkt af van de meting van gewicht en berekening BMI. Bij overgewicht wordt als algemene maat de BMI (Body Mass Index) aangehouden oftewel uw gewicht gedeeld door uw lengte in het kwadraat. Is de BMI groter dan 25 dan spreken we over overgewicht. De impedantiemeting gaat dus verder dan een algemene BMI bepaling.

Hoe vindt de meting plaats?

Voor de meting worden op één hand- en voetrug twee elektroden (plakkertjes voor optimale geleiding) geplaatst. Hierdoor kunt u zien wat het effect is van uw inspanningen en wat er in uw lichaam gebeurt, maar ook hoe u ervoor staat.

Hoe lang duurt een meting ?

De meting duurt slechts enkele seconden en is pijnloos.

Hoe vaak wordt een meting uitgevoerd?

• Op aanvraag,  wanneer u als cliënt een meting (APK) wilt
• Op medische indicatie bij elk consult (altijd in overleg met u en afhankelijk van de indicatie)

Voor iedereen die gezond en fit wil leven èn een andere kijk wenst op zijn voeding en leefstijl!