Home Contact

Voedingsadvies voor meer vitaliteit

Verwijsbrief

Wanneer u komt voor een dieetadvies, is het noodzakelijk dat u een verwijsbrief van een arts of specialist meeneemt. Voor een voedingsadvies zonder dat er sprake is van medische klachten heeft het sterk de voorkeur dat u een verwijsbrief meeneemt. De praktijk heeft namelijk geleerd dat het werken met een verwijzing met daarbij de medische gegevens het beste werkt. U wordt verzocht bij het eerste consult een verwijsbrief mee te nemen. U kunt uw huisarts vragen gebruik te maken van een verwijsformulier voor Bolwerk Diëtiste Praktijk.

De meeste zorgverzekeraars hebben een verwijzing als voorwaarde voor een vergoeding (zie tarieven). 

 

Voor iedereen die gezond en fit wil leven èn een andere kijk wenst op zijn voeding en leefstijl!