Home Contact

Voedingsadvies voor meer vitaliteit

Tijd

Eerste consult

Het eerste consult is totaal 90 minuten, waarvan ongeveer 60 minuten voor het gesprek (face-to face contact) en 30 minuten voor administratie/voorbereiding .
Bij bepaalde klachten op gebied van maag, darm, lever zal door de complexiteit het gesprek (face-to-face contact) 90 minuten duren en voorbereidingstijd ca. 30 minuten zijn. Deze tijd wordt bijvoorbeeld besteed aan het nakijken van toegestuurde vragenlijst en voedingsdagboek.

In overleg met u zal het advies schriftelijk opgesteld worden. De uitwerktijd voor het op schriftstellen wordt als indirecte tijd gedeclareerd. Afhankelijk van uw vraag en uw klachten kan de uitwerktijd variëren van 30 tot 90 minuten.

Vervolgconsulten

Richtlijn is dat vervolggesprekken duren ongeveer 30 tot 45 minuten. Afhankelijk van complexiteit van klachten kan het vervolggesprek langer duren (bijvoorbeeld bij darmklachten); dit zal u in het eerste consult worden verteld. In de vervolggesprekken wordt de voortgang van uw dieetbehandeling bekeken en zo nodig wordt het advies bijgesteld. Indien nodig en in overleg met u zal het aangepaste advies schrifteljik worden opgesteld. De uitwerktijd voor het op schriftstellen wordt als indirecte tijd gedeclareerd. De tijd kan variëren van 30 tot 60 minuten, naar gelang de situatie.

Voor iedereen die gezond en fit wil leven èn een andere kijk wenst op zijn voeding en leefstijl!