Home Contact

Voedingsadvies voor meer vitaliteit

Dieetadvies

Het eerste bezoek bestaat uit een uitgebreid persoonlijk gesprek, waarin gevraagd wordt naar ziekte- en dieetgeschiedenis. Hierbij is een verwijsbrief van een behandelend arts noodzakelijk. En er is aandacht voor het probleem dat u wilt oplossen. Omdat voor de oplossing veranderingen nodig zijn, wordt ook stilgestaan bij uw motivatie.  Verder kunt u vragen verwachten over uw voedingsgewoonten, uw werk, uw thuissituatie en uw bewegingspatroon. Na deze intake wordt een analyse gemaakt. Nog tijdens het eerste bezoek wordt in samenspraak een behandelplan opgesteld. Dit plan is gericht op resultaten op de korte en lange termijn.
Afhankelijk van de klachten en de geadviseerde veranderingen in voeding en leefstijl wordt een aantal vervolgbezoeken afgesproken. Hierbij kunnen impedantiemetingen worden verricht en het resultaat besproken. Ook kan het advies verfijnd worden.

Bewustwording

Door begeleiding en coaching krijgt u inzicht in goede voeding en een gezonde leefstijl. Dit wordt gecombineerd met advies op maat, zodat u bewuste keuzen kunt maken voor een betere gezondheid. Ook is in de consulten aandacht voor het leren luisteren naar het eigen lichaam. Zo wordt u zich bewust van wat voeding met uw lichaam doet.Verwijsbrief


Wanneer u komt voor een dieetadvies, is het noodzakelijk dat u een verwijsbrief van een arts of specialist meeneemt. 

Voor iedereen die gezond en fit wil leven èn een andere kijk wenst op zijn voeding en leefstijl!