Home Contact

Voedingsadvies voor meer vitaliteit

Vergoeding

Algemeen
Ook in 2017 worden 3 uren dieetadvisering vanuit de basisverzekering per kalenderjaar vergoed. 
Houd u er rekening mee dat dieetadvisering vanaf de leeftijd vanaf 18 jaar net als in 2016 onder het eigen risico*(385 euro) valt. Vergoeding via aanvullende verzekering gaat niet ten koste van het wettelijk eigen risico!

*Dit houdt in dat de eerste 385 euro voor medische kosten voor eigen risico zijn. De zorgverzekeraar verhaalt de (para)medische kosten op de klant. Ook de kosten van dieetconsulten vallen hieronder. Uw zorgverzekeraar verrekent met u het eventueel nog openstaande eigen risico.
Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van (huis)arts veelal noodzakelijk.


Naast de basisverzekering kunnen zorgverzekeraars dieetadvisering vanuit de aanvullende verzekering vergoeden. Het verschilt per zorgverzekeraar, per aanvullende verzekering en het soort pakket of de kosten van de begeleiding wordt vergoed. Ook hiervoor is een verwijsbrief nodig!

Ook in 2017 heeft Bolwerk Diëtiste Praktijk geen contracten met zorgverzekeraars (niet-gecontracteerde zorg). Wat betekent dat voor u?

Ook in 2017 krijgt u voor alle consulten van mij rechtstreeks een factuur met het geldend praktijktarief, zie tarieven. U bent dan zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de factuur.
In uw polisvoorwaarden* van uw zorgverzekeraar kunt u nagaan of u voor niet-gecontracteerde zorg verzekerd bent! Neem eventueel contact op met uw zorgverzekeraar!
In uw polisvoorwaarden staan de vergoedingsvoorwaarden beschreven. Of u het voeding/dieetsadvies vergoed krijgt dient u dit zelf te achterhalen.

Voor u en uw zorgverzekeraar belangrijk: als diëtist ben ik kwaliteitgeregistreerd onder kwaliteitsregistratienummer 59905782389 van het Kwaliteitsregister Paramedici.

Voor uitleg wat een kwaliteitsregistratie inhoudt zie Kwaliteitregistratie

Zie tarieven voor een overzicht van de kosten en de uitleg daarbij.

Voor iedereen die gezond en fit wil leven èn een andere kijk wenst op zijn voeding en leefstijl!