Home Contact

Voedingsadvies voor meer vitaliteit

Tarieven


Download het PDFbestand tarieven, vergoeding en voorwaarden

Het uurtarief van de diëtist bedraagt € 72,- per uur.

Betaling

In 2017 krijgt u voor alle consulten (ook met een verwijsbrief) rechtstreeks een factuur van Bolwerk Diëtiste Praktijk met het geldend praktijktarief, zie tarieven. U bent zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de factuur.
Consulten bestaan uit behandeluren. Hieronder wordt verstaan:

  • uren met directe contact (het gesprek zelf; incl. telefonisch+ mail/skypeconsult)
  • indirecte behandeltijd (waarbij u niet aanwezig bent; voor-en nawerk zoals administratie, berekening van uw voeding,  rapportage schriftelijk/mondeling aan verwijzer en uitwerktijd
  • Wanneer u niet op een afspraak komt, zonder tijdige afmelding.

    Het aantal consulten hangt van uw vraag en/of klacht af.

Tarief bij annulering

Heeft u een afspraak gemaakt bij de diëtist en u bent verhinderd, dan dient u de afspraak:

  • Minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen (kan zowel telefonisch als per e-mail). Ook in het weekend is het  antwoordapparaat in te spreken voor het afzeggen van afspraak op maandag.
  • Mocht u verhinderd zijn en niet tijdig hebben geannuleerd of de afspraak hebben verzet, dan bent u de kosten van het consult of de behandeling verschuldigd. Daartoe zult u een factuur ontvangen. Deze factuur kunt u niet bij de zorgverzekeraar indienen! Voor de annuleringskosten, download het PDF-bestand tarieven.

Voor iedereen die gezond en fit wil leven èn een andere kijk wenst op zijn voeding en leefstijl!