Home Contact

Voedingsadvies voor meer vitaliteit

Kwaliteit zichtbaar

Als zelfstandig gevestigde diëtist is Ingrid Bolwerk ingeschreven bij:

Kwaliteitsregister Paramedici

Registratie in het kwaliteitsregister houdt in dat Ingrid Bolwerk als paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg) en dat ze beschikt over actuele kennis en ervaring. Aan de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen wordt aantoonbaar voldaan. Dit kunt u zelf controleren en raadplegen in het Kwaliteitsregister Paramedici onder de naam Ingrid Bolwerk- registratienummer 59905782389.

Aangesloten bij:

Diëtisten Coöperatie Nederland

Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN) is een landelijk netwerk van vrijgevestigde diëtisten. DCN is (mede) organisator van tal van scholingen. Door samenwerking met professionals op alle terreinen van de gezondheidszorg is Ingrid Bolwerk op de hoogte van de nieuwste inzichten en behandelmethodes. DCN is aangesloten bij de klacht-en tuchtcommissie Paramedici.

Netwerk Orthomoleculair Diëtisten (NOD)

Het Netwerk Orthomoleculair Diëtisten is een netwerk voor diëtisten die zich gespecialiseerd hebben in de orthomoleculaire voedingsleer en geneeskunde.
Het netwerk is erkend door de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD). Dit betekent dat beide partijen met elkaar samenwerken en elkaar ondersteunen.

Optimale gezondheid door voeding en leefstijl
De bij het netwerk aangesloten diëtisten werken vanuit de visie, dat een juiste (orthos) voeding de juiste moleculen (moleculair) levert voor een optimale gezondheid van het individu. Een NOD-diëtist streeft hiernaar door de juiste moleculaire omstandigheden op celniveau te bevorderen door voeding, voedingssuppletie en/of leefstijl.
Om dit te bereiken wordt er gestreefd naar een individueel afgestemde voeding samen met een juiste leefstijl (o.a. beweging, ontspanning, meditatie) ter bevordering en ondersteuning van alle lichaamsprocessen. Om dit doel te bereiken kan aanvullend op de voeding gebruik gemaakt worden van therapeutica (o.a. voedings-supplementen, fytotherapeutica).
Orthomoleculaire diëtisten gaan er van uit dat het totaal van voeding, leefstijl en eventuele suppletie een vitaliserende uitwerking heeft op zowel de lichamelijke, de geestelijke, de sociale en de energetische ontwikkeling.

Voor iedereen die gezond en fit wil leven èn een andere kijk wenst op zijn voeding en leefstijl!